Network Menu

Mottagare genom åren

SWEAs stipendium för svenska språket, litteraturen och samhället har delats ut varje år sedan 1983 med några få undantag.

swea-symbol-blank-600px2022 – EJ UTDELAT

Inget stipendium utdelades detta året

2021 – Luca Gendolavigna (Università degli Studi di Napoli L’Orientale)

Ämne: Förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt ursprung och det svenska samhället

Mer information: Mottagare 2021 | Pressmeddelande

Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat

Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat

2020 – Marie Lindskov Hansen, Tyskland (Humboldt-Universität Berlin)

Ämne: Autofiktion i skandinavisk litteratur

Mer information: Mottagare 2020 | Pressmeddelande

Maria Hansson

2019 – Maria Hansson-de Laage de Meux, Frankrike (Sorbonneuniversitetet)

Ämne: Övernaturliga väsen i svensk realistisk 1880-talslitteratur

Mer information: Mottagare 2019 | Pressmeddelande

Heidi Synnøve Djuve, 2018 Litstip

2018 – Heidi Synnøve Djuve, Storbritannien (University of Aberdeen)

Ämne: The Scandinavian Medieval Specula

Mer information: Mottagare 2018 | Pressmeddelande

Ian Giles; Foto: Privat

2017 – Ian Giles, Storbritannien (Edinburghs Universitet)

Ämne: Tracing the Transmission of Scandinavian Literature to the United Kingdom: 1917-2017

Mer information: Mottagare 2017 | Pressmeddelande

Catia De Marco; Foto: Privat2016 – Catia De Marco, Italien (University of Milan)

Ämne: Per Olov Enquist: Ett liv mellan roman och självbiografi. Reflektioner om självbiografi i romaner och romanen i självbiografin

Mer information: Mottagare 2016  |  Pressmeddelande

Marta Stasiak Górna2015 – Marta Stasiak-Górna, Polen (Jagellonska universitetet i Krakow)

Ämne: Talspråk som en indikation på översättarstil – en svensk-polsk studie

David Persson, mottagare av Litteraturstipendiet 20142014 – David Persson, Frankrike (CERAPS institutet vid universitet i Lille)

Ämne: Utopier i verkligheten: skapandet av ett nytt samhälle och en ny människa i det svenska folkhemmet 1932-1986
(The Folkhem Narratives and the Utopianism of the Swedish Social Democracy: From Hansson to Palme, 1932-1986)

2013_Litstip_Janica_Nordstrom2013 – Janica Nordström, Polen (University of Sydney, Australien)

Ämne: Negotiation of identities in online learning environments: studying Swedish online in a K-12 community language school
(Förhandling av identiteter i online-läromiljöer: studerar svensk på nätet i en K-12 gemenskapsspråkskola)

2012_Litstip_Dominic_Hinde2012 – Dominic Matthew Hinde, Storbritannien (Division of Scandinavian Studies, University of Edinburgh, Edinburgh)

Ämne: The Rhetoric of the Environment in Sweden, an analysis of the rhetoric of Swedish politicians, journalists and debaters in three major environmental issues from the 1970’s and forward
(Sveriges retorik, en analys av retoriken av svenska politiker, journalister och debattörer i tre stora miljöfrågor från 1970-talet och framåt)

Mer info: Mottagare 2012

2011_Litstip_Milena_Hadryan2011 – Milena Hadryan, Polen (Adam Mickiewicz universitet, Poznan, Polen)

Ämne: Demokratisering av myndighetsspråket. Moderna tendenser inom språkpolitik i Sverige och Polen
(Democratization of official language. Modern trends in language policy in Sweden and Poland.)

2010_Litstip_Sabine_Stolting2010 – Sabine Stölting, Tyskland

Ämne: Svenska talpjäser med musik under 1800-talet
(Swedish plays with music during the 19th century)

2009_Litstip_Birgitte_Steffen_Nielsen2009 – Birgitte Steffen Nielsen, Danmark (Århus universitet)

Ämne: Tekstens stemme i ny skandinavisk poesi
(The voice of the text in new Scandinavian poetry)

2008_Litstip_Dominika_Gorecka2008 – Dominika Górecka, Polen (Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej, Warszawa)

Ämne: Rum för avsked, en studie i tystnaden i Lars Noréns dramatik
(Room for farewell, a study of the silence in Lars Norén’s drama)

2007_Litstip_Yuliana_Grigoryeva2007 – Yuliana Grigoryeva, Rysslan (S:t Petersburgs statliga universitet för telekommunikationer, S:t Petersburg)

Ämne: Syntaktiska förändringar i svenska språket under 1900-talet
(Syntactic changes in the Swedish language during the 20th century)

2006_Litstip_Lill_Ann_Korber2006 – Lill-Ann Körber, Tyskland (Humboldt-Universität zu Berlin)

Ämne: Nakenhet, begär och konstnärskap. Den manliga akten i litteratur och bildkonst i Sverige, Danmark och Norge 1900-1920
(Nudity, desire and artistry. The male act in literature and visual arts in Sweden, Denmark and Norway 1900-1920)

2005_Litstip_Lena_Norrman2005 – Lena Norrman, USA (Harvard University, Cambridge, MA)

Ämne: Women’s Voices, Power, and Performance in Medieval Scandinavia
(Kvinnors röster, makt och prestanda i medeltida Skandinavien)

2004_Litstip_Lucy_Creagh2004 – Lucy Creagh, USA (Columbia University, New York)

Ämne: Seizing the means of consumption: consumer cooperation, the home and the permeation of modern design ideals in Sweden 1924-1950s
(Användning av konsumtionsmedel: konsumentsamarbete, hemmet och genomträngningen av moderna design ideal i Sverige 1924-1950)

2003_Litstip_Monika_Jazowy-Jarmul2003 – Monika Jazowy-Jarmul, Polen (Jagiellonska Universitetet i Krakow)

Ämne: Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska
(Translation possibilities of Swedish nominal phrases to Polish)

2002_Litstip_Silvia_Muller2002 – Silvia Muller, Schweiz

Ämne: Svensk privatprosa 1650-1750. En jämförande analys av språk- och textmönster hos män och kvinnor
(Swedish private prose 1650-1750. A comparative analysis of language and text patterns in men and women)

2001_Litstip_Ewa_Data-Bukowska2001 – Ewa Data-Bukowska, Polen (Jagiellonska Universitetet i Krakow)

Ämne: Demonstrativa pronomen i svenskan — en betydelseanalys ur den kognitiva semantikens perspektiv
(Demonstrative pronouns in Swedish – a meaning analysis from the perspective of cognitive semantics)

2000_Litstip_Patrick_Domann2000 – Patrick Domann, Tyskland (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Skandinavistik, Frankfurt)

Ämne: Methoden, Möglichkeiten und Grenzen der skandinavistischen Nietzsche-Rezeption von 1890-1920
(Möjligheter och gränser för den skandinaviska Nietzsche mottagningen från 1890-1920 / Possibilities and limits of the Scandinavian Nietzsche reception from 1890-1920)

swea-logga-symbol1999 – Elizabeth de Noma, USA (University of Wisconsin, Madison, WI)

Ämne: Remaking Gender on Film: Selma Lagerlöf filmed in the 1940s

swea-logga-symbol1998 – Norbert Götz, Tyskland (Humboldt University, Berlin)

Ämne: A comparative analysis of the Nazi community and the Swedish democracy in the 1930’s
(Order and Utopia: the Construction of the Nazi People’s Community and the Swedish People’s Home)

1997_Litstip_Susan_Lee_Holmberg1997 – Susan Lee Holmberg, USA (University of Washington, Seattle, WA)

Ämne: The Narrative of Health Care Reform: The Swedish and American Newspaper Coverage of Value Strain

1996_Litstip_Anna_Helm_Kurz1996 – Anna Helena Helm Kurz, USA (Georgetown University, Washington, DC)

Ämne: The Intersection of Economics and Aesthetics in Literary Texts

1995_Litstip_Alexander Zeltuchin1995 – Alexander Zjeltuchin, Ryssland (Stockholms universitet)

Ämne: 1500-talets svenska ortografi, språkbruk och språkväxling i 1500-talets Sverige (St. Petersburg, Russia, Orthographic Codes and Code-Switching — A study in 16th century Swedish orthography, 1996)

1994_Litstip_Wolfgang_Behschnitt1994 – Wolfgang Behschnitt, Tyskland

Ämne: The Construction of the Image of the Self in August’s Strindberg’s Autobiographical Writing

1993_Litstip_Valerie_Laugier1993 – Valerie Laugier, Frankrike/USA (University of Texas, Austin, TX)

Ämne: Feminism and Translation: A Case Study of Ulla Isaksson

swea-logga-symbol1992 – Bridget Morris, Storbritannien (The University of Hull, England)

Ämne: A Biography in English of St Birgitta of Sweden

1991_Litstip_Massimo_Ciaravolo1991 – Massimo Ciaravolo, Italien

Ämne: Hjalmar Söderbergs påverkan på yngre författare i Skandinavien
(The influence of Hjalmar Söderberg on younger authors in Scandinavia)

swea-logga-symbol1990 – Kathy Anstine, USA (Yale University, New Haven, CT)

Ämne: The Changing Image of the Finn in Finnish-Swedish Literature

swea-logga-symbol1989 – Lori Ann Ingalsbe, USA (UCLA, Los Angeles, CA)

Ämne: Germanic Languages and Literature. A comparison between the poetry of Ola Hanson and Stella Kleve

swea-logga-symbol1988 – Carol Huebscher Rhoades, USA (University of Texas, Austin, TX)

Ämne: Routes of Power: Woman’s Journey in the Novels of George Eliot and Fredrika Bremer

1987 – EJ UTDELAT

Inget stipendium utdelades detta året

swea-logga-symbol1986 – Hank Murta Adamas

Ämne: Continued studies in glass art

1985 – EJ UTDELAT

Inget stipendium utdelades detta året

swea-logga-symbol1984 – Lillian Elliot

Ämne: Swedish textiles and art in public spaces

swea-logga-symbol1983 – Cindy Anderson

Ämne: Continued studies about the woman’s role in the modern Swedish society