Network Menu

Ansökan

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen för 2022

Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.


Ledsen, men denna form är inte längre emot inlagor.

Ansökningsperioden för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen påbörjas i mitten av september och avslutas den 15 januari.

Tack för visat intresse.