Network Menu

Litteraturstipendiet

Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att utlysa sitt årliga stipendium på USD 10000, Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen.

Läs mer

Om kommittén

SWEA främjar det svenska språket

Hur jobbar SWEA Internationals kommitté för stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället? Läs här om det som stipendiet har åstadkommit under åren och hur kommittén utför sitt uppdrag!

Läs mer

Stipendier

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället och två andra stipendier delas ut årligen.

Läs mer

Mottagare 2021

Luca Gendolavigna har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021. Han tilldelas USD 10000 för sin forskning i mångkulturell litterär miljö.

Läs mer